2014. a Tikkri Motorsport talve karikavõistluste üldjuhend1. Võistluste toimumise kohad ja korraldaja

1.1 Võistlused korraldab MTÜ Nigula Auto- ja Motoklubi..

1.2 Toimub 3-4 etappi olenevalt ilmastikuoludest.

1.3 Kõik võistlussõidud toimuvad Lääne – Nigula vallas, Läänemaal

2. Võistlusklassid. Tingimused

2.1 Võistlused toimuvad järgmistes klassides:
1 J18 - noored vanuses 9-18 aastat
2 2WD-E - sõiduautod esirattaveoga
3 2WD-T - sõiduautod tagarattaveoga
4 4WD - neljarattaveolised sõiduautod
5 Naised - naisvõistlejad kaherattaveolistel masinatel
6 Veteranid – 45+ aastased võistlejad kaherattaveolistel masinatel
7 2WD-PIIK – Piikrehvidel kahesillaveolised võistlusautod2.2 Ühes klassis võib etapil sama autoga startida 2 või enam võistlejat.

2.3 Turvavöö peab olema kinnitatud (v.a. jäärajal). Autospordis kasutatava kiivri kandmine kohustuslik. Kiivris ei tohi olla pragusid ega muid vigastusi.

2.4 Autod peavad vastama võistlusjuhises nõutavatele tingimustele.

2.5 Võistleja ei pea omama juhiluba.

3. Võistlemise kord

3.1 Võisteldakse EAL VM eeskujul, võistlus viiakse läbi sprindi põhimõttel.

3.2 Stardijärjekorra määrab korraldaja.

3.3 Ajavõtt elektrooniline või stopperiga. Start foori või lipuga ja paigalt töötava mootoriga. Stardi hetk on fooritulede üheaegne kustumine või lipu tõstmine.

3.4 Valestardi eest trahv 5 s.

3.5 Raja lühendamine 10 s, raja oluline lühendamine võrdub diskvalifitseerimisega.

3.6 Võistlejad on kohustatud täitma ohutusnõudeid ja rajakohtunike märguandeid.

3.7 Starditakse vastvalt stardikohtuniku loale.

3.8 Sõidetakse 2-3 vooru. Kõikide voorude puhul stardijärjekord sama, mis esimeses voorus.

3.9 Võistlussõitudel võib noorvõistleja sõita ilma vanema või juhendajata.


4. Tulemused

4.1 Arvestatakse paremat tulemust. Kolme vooru korral summeeritakse kahe parema vooru tulemused.   

4.2 Ajavõtt 1 sekundilise täpsusega.

4.3 Võrdse tulemuse korral saab eelistuse teises voorus parema tulemuse saavutanud võistleja.

4.4 Punkte saavad igal etapil kuus paremat klasside arvestuses järgnevalt: I-10; II 8; III-6; IV-4; V-2; VI-1; VII-1; VIII-1 jne.

4.5 Kui karikasarja lõpus on võistlejatel võrdne arv punkte, siis eelistuse saab:

- Rohkem etappe kaasa sõitnud võistleja

- Esimeselt etapilt rohkem punkte võitnud sõitja

5. Dokumendid

5.1 Mandaadis esitada dokumendid vastavalt võistlusjuhendile.

5.2. Noortel osavõtt lubatud ainult vanema vastutusel ja autoomaniku nõusolekul.

6. Autasustamine

6.1 KV lõpul autasustatakse iga klassi 3 paremat.