Toetavad: Lihula Maaparandus AS, Nigula Külaselts, Arbeiter OÜ, Lääne Teed OÜ, Goldenprize OÜ, Duubel D, Taebla Vald, Oru Vald, Arne Tamm, Aivar Kalamees, Chevrolet Club Estonia, Scaven Bygg OÜ, Traviton OÜ, Autocar Autorent OÜ, Läänemaa Veoautokeskus OÜ, Favor AS.

Võistlusjuhend

Lihula Maaparandus AS lumerada, Talve karika III etapp

laupäeval, 5. Jaanuaril 2013. a
Oru vallas Läänemaal

EAL on kooskõlastanud ürituse toimumise kooskõlastuse nr. (TH) . Võistlusest võivad osa võtta kõik kellel huvi ja lubatud on osaleda ka EAL sõitjalitsentside ja rahvaspordikaartide omanikel. Ei kehti RKAS Seesam kindlustuspoliis nr 7/32616. Üritus ei ole kooskõlas jääraja juhendiga. Võistlus on registreeritud Oru vallavalitsuses ja Maanteeametis. I peatükk

PROGRAMM


Laupäeval, 29. detsebril 2012. a avaldatakse võistlusjuhend

Esmaspäeval, 31. detsembril 2012. a kell 09.00 algab osavõtjate eelregistreerimine

Reedel, 4. jaanuaril 2013. a kell 21.00 lõpeb osavõtjate eelregistreerimine

Reedel, 4. jaanuaril 2013kell 21.30 avaldatakse korraldaja poolt heakskiidetud osavõtjate nimekiri

Laupäeval, 4. jaanuaril 2013. a:
09.00-10.30 - registreerimine, dokumentide kontroll, võistlusautode tehniline kontroll
09.00-10.30 - võistlusrajaga tutvumine jalgsi või mittemootorsõidukil
10.30 - võistlejate rivistus, koosolek ja võistluse avamine
10.40 - avaldatakse stardinimekiri ametlikul teadetetahvlil
11.00 - esimese võistlussõidu start


Eesmärk ja ülesanded
Populariseerida autosporti,
Selgitada välja selle võistluse parim sõitja,
Et noored saaksid arendada oma oskusi rajal, mitte tavaliikluses,
Arendada koostööd erinevate omavalitsustega ja arendada kohaliku külaelu,
Arendada noorte huviringi ja pakkuda neile tegevust autospordiga tegeledes,

Arendada noorte ettevõtlust ja propageerida koostööd kohalikus keskkonnas 

 

 

II peatükk

Art. 1 Korraldaja

1.1. Võistluse korraldab MTÜ Nigula Auto- ja Motoklubi

1.2. Ametnikud
Võistluse direktor – Tajo Truuver, tel. 56752508

Võistluse juht – Kain Kivissaar, tel. 56863083

Sekretär – Maili Kõrgemägi, tel. 5072399
Peaajamõõtja - Maili Kõrgemägi, tel. 5072399
Meditsiinilise teeninduse ülem – Selgub vastavalt teenuse osutamisele Haapsalu Haigla SA-st.
Katsevanem – Vaiko Truuver, tel. 58134363
Tehnilise komisjoni esimees / võistluspargi ülem – Teno Kangur, tel. 56845466

Stardi / Finiši kohtunik - Ulrika Tülp, tel. 56724113

Peakohtunik – Andre Posti, tel. 53096841


III peatükk

Art. 2 Määrang


2.1. Seeriavõistlused
2.1.1. Lihula Maaparandus AS lumerada on 2013. a Nigula AMK talvekarika III etapp klassides J18, 4WD, 2WD naised, 2WD esivedu, 2WD tagavedu.

2.2. Võistluse korraldab MTÜ Nigula Auto- ja Motoklubi vastavuses FIA (Federation International de l' Automobile) spordikoodeksi ja selle lisadega ning EAL (Eesti Autospordi Liit) rahvasprindi võistlusmääruse käesoleva võistlusjuhendi alusel.

2.3. Võistlusjuhend on avaldatud 29.12.2012. a.Art. 3 Võistlusrada

3.1. Võistlusrada
Oru valla Uugla teelõigul (Lääne maakond, Eesti)

3.2. Võistlustrassi iseloomustus
Pikkus: a´ 2000 m
Minimaalne laius: 4 m
Maksimaalne laius: 10 m
Pinnas: Lumi ja jää
Raja servad ääristatud lume vallidega. Sõidusuund edasi ja tagasi.


 

Art. 4 Ajakava

Laupäeval, 4. jaanuaril 2013. a:
09.00-10.30 - registreerimine, dokumentide kontroll, võistlusautode tehniline kontroll
09.00-10.30 - võistlusrajaga tutvumine jalgsi või mittemootorsõidukil
10.30 - võistlejate rivistus, koosolek ja võistluse avamine
10.40 - avaldatakse stardinimekiri ametlikul teadetetahvlil
11.00 - esimese võistlussõidu start


Autasustamine pärast võistlussõitude lõppu.
Võistluse ajakava, stardinimekiri ja rajaskeem avaldatakse võistluse ametlikul teadetetahvlil (ATT) hooldealas.

Art. 5 Võistlusautod

5.1. Arvestusklassid
5.1.1. J18 - kuni 18-aastased noored (kaherattaveolised tänavasõiduautod määramata mootori kubatuuriga)
5.1.2. 4WD - neljarattaveolised autod, sh ASN tehnilist kaarti omavad autod
5.1.3. 2WD tagavedu - kaherattaveolised tagasillaveolised tänavasõiduautod
5.1.4. 2WD esivedu - piiramata mootori töömahuga kaherattaveolised tänavasõiduautod
5.1.5. Naised - naisvõistlejad kaherattaveolistel tänavasõiduautodel
5.1.6. PARIMALE VETERANILE AUHIND!


5.2. Võistlusautod
5.2.1.  Võistlusautod peavad vastama vähemalt järgmistele tingimustele: aku peab olema kindlalt kinnitatud, autos ei tohi olla lahtiseid esemeid, aknad peavad olema sõitude ajal suletud, karburaatoriga mootoritel nõutav õhupuhasti, kütusesüsteem peab olema tehasepoolne, kütusepaak originaal või kinnitatud metallist kanistris pagasnikus, kõik neli pidurit peavad töötama. Autol peavad olema töötavad turvarihmad ja korralikult kinnitatud tulekustuti (soovituslikult 2 tükki), auto peab olema kinnise kereehitusega, autol peavad olema terved esimene ja küljeklaasid, tagumised klaasid peavad olema terved või asendatud pleksklaasi, pleki või muu sarnase tugeva materjaliga.
5.2.2. Võistluse ajaks on lubatud eemaldada varuratas, tungraud, tõkiskingad ja ohukolmnurk.
5.2.3. Tehnilist kontrolli mitteläbinud võistlusautot starti ei lubata.
5.2.4. Võistlusauto tehnoseisundit ja rehve võib kontrollida kogu võistluse vältel.
5.2.5. Kasutatavate rehvide arvu ei piirata.
5.2.6. Pukseerimissilmus auto ees ja taga on kohustuslik.

5.2.7. Võistlusauto ei pea omama tehnilist ülevaatust ega kindustust, auto ei pea olema arvel ARK -is.

5.2.8. IGASUGUSTE PIIKREHVIDE KASUTAMINE ON KEELATUD!


5.3. Korraldaja väljastab igale võistlejale võistlusnumbri.

5.4. Korraldaja võib broneerida võistlusautol koha reklaamiks. Võistlusnumbrid ja reklaamid peavad olema autole kinnitatud enne tehnilisele ülevaatusele saabumist.


Art. 6 Osavõtjad

6.1. Võistlejad peavad mandaadis esitama:
6.1.1. Alaealistel noortel vanema või hooldaja osavõtu luba ja omavastutusleping.
6.1.2. olemasolul kehtiva võistlejakaardi või võistlejalitsentsi
6.1.3. sõiduki kasutusõigust tõendava dokumendi (vajadusel)
6.1.4.  juhilubade olemasolu ei ole nõutav
6.1.5. Võistleja kirjutab alla omavastutuslepingule, alaealise võistleja eest kirjutab alla täiskasvanud vastutav isik.

6.2. Võistlejate sõiduvarustuse vastavust võistlusjuhise nõuetele kontrollitakse tehnilise ülevaatuse käigus.

6.3. Alla 18-aastasel võistlejal on lubatud osaleda kaassõitjata või kaassõitjaga, kes on eelnevalt mandaati esitanud vastava avalduse ja allkirjastanud omavastutuslepingu.

6.4. Ühel autol võib ühes klassis võistelda kaks võistlejat, kes mõlemad tasuvad osavõtumaksu.

6.5. Kui võistlusautoga osaleb kaks või enam võistlejat, tohib võistlussõidu ajal olla nähtaval ainult õige võistlusnumber. Ülejäänud võistlusnumbrid tuleb võistlejal sõidu ajaks kinni katta.

6.6. Starti lubatakse kuni 50 võistlusele registreerunud osavõtjat.

6.7. Võistlejatel on kohustuslik kanda pikade käistega riietust, kiiver peab olema terve ja ilma kriimustusteta, kinnaste kasutamine soovituslik.

6.8. Osavõtjad on isemajandamisel.

6.9. Osavõtja ei pea omama EAL võistlejakaarti.

6.10. EAL -i võistlejakaarti omavatele võistlejatele on võistlus treeningsõiduks.

6.11. Osavõtt alates 12. eluaastast.


Art. 7 Eelregistreerimine

7.1. Eelregistreerimine algab esmaspäeval, 31. detsembril 2012. a kell 09.00 ja lõpeb reedel, 4. detsembril. a kell 21.00.

7.2. Eelregistreerimine sooritada internetiaadressil http://nigulaamk.onepagefree.com

7.3. Eelregistreerimist mittesooritanud võistlejad lubatakse vabade kohtade olemasolul starti 10 eurose osavõtumaksu tasumisel.

Art. 8 Osavõtumaks

8.1. Osavõtumaks on kõikides klassides 10 eurot.

8.2. Osavõtumaks tasutakse võistluspäeval mandaadis.

IV peatükk

Art. 9 Võistluse käik


9.1. Võistlusrajaga tutvumine jalgsi või mootorita liiklusvahendil.

9.2. Stardijärjekord arvestusklasside kaupa vastavalt osavõtjate nimekirjale. Stardijärjekorra määrab korraldaja, see avaldatakse võistluspäeval ametlikul teadetetahvlil. Kõik võistlejad peavad reastuma eelstardi tsoonis vastavalt stardijärjekorrale. Hilinenud võistlejat starti ei lubata.

9.3. Stardid eraldi startidena.

9.4. Stardisignaal lipuga. Ajavõtt 1 sekundilise täpsusega.

9.5. Valestardi eest karistus 5 sekundit.

9.6. Kui võistleja ei stardi 20 sekundi jooksul, loetakse võistleja katkestanuks antud võistlussõidus.

9.7. STOP-märgi juures peatumise eiramine fikseeritakse faktikohtunike poolt. Rikkumist karistatakse vastavalt artiklis 14 toodud karistusmäärale.

9.8. Toimub kaks võistlussõitu. Lõplikul tulemusel arvestatakse parimat aega. Korraldaja võib sisse viia kolmanda võistlussõidu sõltuvalt ajakavast. Kolme vooru puhul arvestatakse kahe parema tulemuse summat.

9.9. Sõidetakse edasi - tagasi süsteemiga.

9.9. Punkte arvestatakse vastavalt Nigula Auto- ja Motoklubi talvekarika üldjuhendi määratluste järgi.

9.10. Kõik tulemused vastavalt finišiprotokollile.

Art. 10 Vastulaused

10.1. Vastulause esitamise aeg 15 minutit pärast esialgsete tulemuste avaldamist ATT-l. Vastulause kautsjon 50 eurot.

10.2. Vastulaused mootori kubatuuri kohta võib erandkorras kohapeal vajalike mõõteseadmete puudumisel lahendada kolme tööpäeva jooksul pärast võistlust, õigustatud vastulause korral kuuluvad auhinnad hilisemale ümberjagamisele.

10.3. Kõik kulud auto kontrollimiseks ja transpordiks tuleb katta:
a) hagejal, kui vastulauset ei rahuldatud
b) kostjal, kui vastulause rahuldati

Art. 11 Autasustamine

11.1. Iga arvestusklassi parimat võistlejat autasustatakse karikaga, teist ja kolmandat kohta medaliga.

11.2. Võistlus on avatud lisaauhindadele.

V peatükk

Art 12. Lisasätted


12.1. Korraldaja jätab endale õiguse teha mõjuvatel põhjustel muudatusi võistluse toimumise ajas, kohas, ajakavas ja võistluse käigus.

12.2. Võistlejad peavad järgima kohtunike korraldusi kogu võistluse jooksul.

12.3. Võistlejate parklas on keelatud liikuda kiiremini kui 10 km/h. Kohtuniku poolt fikseeritud silmanähtava kiiruseületamisega kaasneb karistus (art 14).

12.4. Võistluse ajal võistlusautoga võistlusalast väljaminek rangelt keelatud. Rikkumisel karistus kuni võistlustelt eemaldamiseni.

12.5. Juhendiga mittemääratletud küsimustes lähtutakse kehtivatest määrustest ja tehnilistest tingimustest.

12.6. Faktikohtuniku otsus ei kuulu vaidlustamisele.


Art. 13 Vastutus

13.1. Võistluse korraldaja ja Eesti Autospordi Liit ei vastuta võimalike õnnetuste ja nende tagajärgede eest.

13.2. Võistluste ajal vastutab võistleja enda ja oma kaaskondlaste käitumise eest võistluspaigas. Võistluste käigus üles kerkinud probleemide, küsimuste või ettepanekute puhul võib võistluse kohtunike poole pöörduda ainult võistleja. Võistlussõidu toimumise ajal kohtunike töö segamine või takistamine on keelatud. Ebasportliku käitumise või kohtunike töö takistamise eest võistleja või tema kaaskondlaste poolt, kaasneb võistleja diskvalifitseerimine ja otsus edasikaebamisele ei kuulu.


 

 

Art. 14 Karistused

VJ Art 8. Osavõtumaks tasumata (stardikeeld)
FIA 15.1.3/5 Auto mittevastavus, dokumendid (stardikeeld)
VJ p 12.3. Lubatust suurem kiirus hooldusalas 2 korral (eemaldamine)
VJ p 9.7. STOP märgi silmnähtav eiramine 2 korral (eemaldamine)
FIA 3.3.6. Ebakorrektne, ebaaus või ebasportlik käitumine (kuni eemaldamiseni)
FIA 11.5,1/2 Tõkestamine, ebasportlikkus (kuni eemaldamiseni)
FIA 7.1. Kõrvaline isik autos (kuni eemaldamiseni)
FIA 15.1.8. Auto tehniline korrasolek (kuni eemaldamiseni)
FIA 18.1.9. Kohtunikele mitteallumine (kuni eemaldamiseni)
VJ p 12.4. Võistlusalast väljumine (kuni eemaldamiseni)
FIA 19.9. Raja vale läbimine (kuni eemaldamiseni)
VJ p 9.5. Valestart (+5 s)
VJ p 9.7. STOP märgi eiramine 1 korral (+10 s)
VJ p 6.5. Võistlusnumbri puudumine (10 eurot)
VJ p 12.3. Lubatust suurem kiirus hooldusalas 1 korral (20 eur)

Võistlusjuhend

Lihula Maaparandus AS lumerada, Talve karika III etapp

laupäeval, 5. Jaanuaril 2013. a
Oru vallas Läänemaal

EAL on kooskõlastanud ürituse toimumise kooskõlastuse nr. (TH) . Võistlusest võivad osa võtta kõik kellel huvi ja lubatud on osaleda ka EAL sõitjalitsentside ja rahvaspordikaartide omanikel. Ei kehti RKAS Seesam kindlustuspoliis nr 7/32616. Üritus ei ole kooskõlas jääraja juhendiga. Võistlus on registreeritud Oru vallavalitsuses ja Maanteeametis. I peatükk

PROGRAMM


Laupäeval, 29. detsebril 2012. a avaldatakse võistlusjuhend

Esmaspäeval, 31. detsembril 2012. a kell 09.00 algab osavõtjate eelregistreerimine

Reedel, 4. jaanuaril 2013. a kell 21.00 lõpeb osavõtjate eelregistreerimine

Reedel, 4. jaanuaril 2013kell 21.30 avaldatakse korraldaja poolt heakskiidetud osavõtjate nimekiri

Laupäeval, 4. jaanuaril 2013. a:
09.00-10.30 - registreerimine, dokumentide kontroll, võistlusautode tehniline kontroll
09.00-10.30 - võistlusrajaga tutvumine jalgsi või mittemootorsõidukil
10.30 - võistlejate rivistus, koosolek ja võistluse avamine
10.40 - avaldatakse stardinimekiri ametlikul teadetetahvlil
11.00 - esimese võistlussõidu start


Eesmärk ja ülesanded
Populariseerida autosporti,
Selgitada välja selle võistluse parim sõitja,
Et noored saaksid arendada oma oskusi rajal, mitte tavaliikluses,
Arendada koostööd erinevate omavalitsustega ja arendada kohaliku külaelu,
Arendada noorte huviringi ja pakkuda neile tegevust autospordiga tegeledes,

Arendada noorte ettevõtlust ja propageerida koostööd kohalikus keskkonnas 

 

 

II peatükk

Art. 1 Korraldaja

1.1. Võistluse korraldab MTÜ Nigula Auto- ja Motoklubi

1.2. Ametnikud
Võistluse direktor – Tajo Truuver, tel. 56752508

Võistluse juht – Kain Kivissaar, tel. 56863083

Sekretär – Maili Kõrgemägi, tel. 5072399
Peaajamõõtja - Maili Kõrgemägi, tel. 5072399
Meditsiinilise teeninduse ülem – Selgub vastavalt teenuse osutamisele Haapsalu Haigla SA-st.
Katsevanem – Vaiko Truuver, tel. 58134363
Tehnilise komisjoni esimees / võistluspargi ülem – Teno Kangur, tel. 56845466

Stardi / Finiši kohtunik - Ulrika Tülp, tel. 56724113

Peakohtunik – Andre Posti, tel. 53096841


III peatükk

Art. 2 Määrang


2.1. Seeriavõistlused
2.1.1. Lihula Maaparandus AS lumerada on 2013. a Nigula AMK talvekarika III etapp klassides J18, 4WD, 2WD naised, 2WD esivedu, 2WD tagavedu.

2.2. Võistluse korraldab MTÜ Nigula Auto- ja Motoklubi vastavuses FIA (Federation International de l' Automobile) spordikoodeksi ja selle lisadega ning EAL (Eesti Autospordi Liit) rahvasprindi võistlusmääruse käesoleva võistlusjuhendi alusel.

2.3. Võistlusjuhend on avaldatud 29.12.2012. a.Art. 3 Võistlusrada

3.1. Võistlusrada
Oru valla Uugla teelõigul (Lääne maakond, Eesti)

3.2. Võistlustrassi iseloomustus
Pikkus: a´ 2000 m
Minimaalne laius: 4 m
Maksimaalne laius: 10 m
Pinnas: Lumi ja jää
Raja servad ääristatud lume vallidega. Sõidusuund edasi ja tagasi.


 

Art. 4 Ajakava

Laupäeval, 4. jaanuaril 2013. a:
09.00-10.30 - registreerimine, dokumentide kontroll, võistlusautode tehniline kontroll
09.00-10.30 - võistlusrajaga tutvumine jalgsi või mittemootorsõidukil
10.30 - võistlejate rivistus, koosolek ja võistluse avamine
10.40 - avaldatakse stardinimekiri ametlikul teadetetahvlil
11.00 - esimese võistlussõidu start


Autasustamine pärast võistlussõitude lõppu.
Võistluse ajakava, stardinimekiri ja rajaskeem avaldatakse võistluse ametlikul teadetetahvlil (ATT) hooldealas.

Art. 5 Võistlusautod

5.1. Arvestusklassid
5.1.1. J18 - kuni 18-aastased noored (kaherattaveolised tänavasõiduautod määramata mootori kubatuuriga)
5.1.2. 4WD - neljarattaveolised autod, sh ASN tehnilist kaarti omavad autod
5.1.3. 2WD tagavedu - kaherattaveolised tagasillaveolised tänavasõiduautod
5.1.4. 2WD esivedu - piiramata mootori töömahuga kaherattaveolised tänavasõiduautod
5.1.5. Naised - naisvõistlejad kaherattaveolistel tänavasõiduautodel
5.1.6. PARIMALE VETERANILE AUHIND!


5.2. Võistlusautod
5.2.1.  Võistlusautod peavad vastama vähemalt järgmistele tingimustele: aku peab olema kindlalt kinnitatud, autos ei tohi olla lahtiseid esemeid, aknad peavad olema sõitude ajal suletud, karburaatoriga mootoritel nõutav õhupuhasti, kütusesüsteem peab olema tehasepoolne, kütusepaak originaal või kinnitatud metallist kanistris pagasnikus, kõik neli pidurit peavad töötama. Autol peavad olema töötavad turvarihmad ja korralikult kinnitatud tulekustuti (soovituslikult 2 tükki), auto peab olema kinnise kereehitusega, autol peavad olema terved esimene ja küljeklaasid, tagumised klaasid peavad olema terved või asendatud pleksklaasi, pleki või muu sarnase tugeva materjaliga.
5.2.2. Võistluse ajaks on lubatud eemaldada varuratas, tungraud, tõkiskingad ja ohukolmnurk.
5.2.3. Tehnilist kontrolli mitteläbinud võistlusautot starti ei lubata.
5.2.4. Võistlusauto tehnoseisundit ja rehve võib kontrollida kogu võistluse vältel.
5.2.5. Kasutatavate rehvide arvu ei piirata.
5.2.6. Pukseerimissilmus auto ees ja taga on kohustuslik.

5.2.7. Võistlusauto ei pea omama tehnilist ülevaatust ega kindustust, auto ei pea olema arvel ARK -is.

5.2.8. IGASUGUSTE PIIKREHVIDE KASUTAMINE ON KEELATUD!


5.3. Korraldaja väljastab igale võistlejale võistlusnumbri.

5.4. Korraldaja võib broneerida võistlusautol koha reklaamiks. Võistlusnumbrid ja reklaamid peavad olema autole kinnitatud enne tehnilisele ülevaatusele saabumist.


Art. 6 Osavõtjad

6.1. Võistlejad peavad mandaadis esitama:
6.1.1. Alaealistel noortel vanema või hooldaja osavõtu luba ja omavastutusleping.
6.1.2. olemasolul kehtiva võistlejakaardi või võistlejalitsentsi
6.1.3. sõiduki kasutusõigust tõendava dokumendi (vajadusel)
6.1.4.  juhilubade olemasolu ei ole nõutav
6.1.5. Võistleja kirjutab alla omavastutuslepingule, alaealise võistleja eest kirjutab alla täiskasvanud vastutav isik.

6.2. Võistlejate sõiduvarustuse vastavust võistlusjuhise nõuetele kontrollitakse tehnilise ülevaatuse käigus.

6.3. Alla 18-aastasel võistlejal on lubatud osaleda kaassõitjata või kaassõitjaga, kes on eelnevalt mandaati esitanud vastava avalduse ja allkirjastanud omavastutuslepingu.

6.4. Ühel autol võib ühes klassis võistelda kaks võistlejat, kes mõlemad tasuvad osavõtumaksu.

6.5. Kui võistlusautoga osaleb kaks või enam võistlejat, tohib võistlussõidu ajal olla nähtaval ainult õige võistlusnumber. Ülejäänud võistlusnumbrid tuleb võistlejal sõidu ajaks kinni katta.

6.6. Starti lubatakse kuni 50 võistlusele registreerunud osavõtjat.

6.7. Võistlejatel on kohustuslik kanda pikade käistega riietust, kiiver peab olema terve ja ilma kriimustusteta, kinnaste kasutamine soovituslik.

6.8. Osavõtjad on isemajandamisel.

6.9. Osavõtja ei pea omama EAL võistlejakaarti.

6.10. EAL -i võistlejakaarti omavatele võistlejatele on võistlus treeningsõiduks.

6.11. Osavõtt alates 12. eluaastast.


Art. 7 Eelregistreerimine

7.1. Eelregistreerimine algab esmaspäeval, 31. detsembril 2012. a kell 09.00 ja lõpeb reedel, 4. detsembril. a kell 21.00.

7.2. Eelregistreerimine sooritada internetiaadressil http://nigulaamk.onepagefree.com

7.3. Eelregistreerimist mittesooritanud võistlejad lubatakse vabade kohtade olemasolul starti 10 eurose osavõtumaksu tasumisel.

Art. 8 Osavõtumaks

8.1. Osavõtumaks on kõikides klassides 10 eurot.

8.2. Osavõtumaks tasutakse võistluspäeval mandaadis.

IV peatükk

Art. 9 Võistluse käik


9.1. Võistlusrajaga tutvumine jalgsi või mootorita liiklusvahendil.

9.2. Stardijärjekord arvestusklasside kaupa vastavalt osavõtjate nimekirjale. Stardijärjekorra määrab korraldaja, see avaldatakse võistluspäeval ametlikul teadetetahvlil. Kõik võistlejad peavad reastuma eelstardi tsoonis vastavalt stardijärjekorrale. Hilinenud võistlejat starti ei lubata.

9.3. Stardid eraldi startidena.

9.4. Stardisignaal lipuga. Ajavõtt 1 sekundilise täpsusega.

9.5. Valestardi eest karistus 5 sekundit.

9.6. Kui võistleja ei stardi 20 sekundi jooksul, loetakse võistleja katkestanuks antud võistlussõidus.

9.7. STOP-märgi juures peatumise eiramine fikseeritakse faktikohtunike poolt. Rikkumist karistatakse vastavalt artiklis 14 toodud karistusmäärale.

9.8. Toimub kaks võistlussõitu. Lõplikul tulemusel arvestatakse parimat aega. Korraldaja võib sisse viia kolmanda võistlussõidu sõltuvalt ajakavast. Kolme vooru puhul arvestatakse kahe parema tulemuse summat.

9.9. Sõidetakse edasi - tagasi süsteemiga.

9.9. Punkte arvestatakse vastavalt Nigula Auto- ja Motoklubi talvekarika üldjuhendi määratluste järgi.

9.10. Kõik tulemused vastavalt finišiprotokollile.

Art. 10 Vastulaused

10.1. Vastulause esitamise aeg 15 minutit pärast esialgsete tulemuste avaldamist ATT-l. Vastulause kautsjon 50 eurot.

10.2. Vastulaused mootori kubatuuri kohta võib erandkorras kohapeal vajalike mõõteseadmete puudumisel lahendada kolme tööpäeva jooksul pärast võistlust, õigustatud vastulause korral kuuluvad auhinnad hilisemale ümberjagamisele.

10.3. Kõik kulud auto kontrollimiseks ja transpordiks tuleb katta:
a) hagejal, kui vastulauset ei rahuldatud
b) kostjal, kui vastulause rahuldati

Art. 11 Autasustamine

11.1. Iga arvestusklassi parimat võistlejat autasustatakse karikaga, teist ja kolmandat kohta medaliga.

11.2. Võistlus on avatud lisaauhindadele.

V peatükk

Art 12. Lisasätted


12.1. Korraldaja jätab endale õiguse teha mõjuvatel põhjustel muudatusi võistluse toimumise ajas, kohas, ajakavas ja võistluse käigus.

12.2. Võistlejad peavad järgima kohtunike korraldusi kogu võistluse jooksul.

12.3. Võistlejate parklas on keelatud liikuda kiiremini kui 10 km/h. Kohtuniku poolt fikseeritud silmanähtava kiiruseületamisega kaasneb karistus (art 14).

12.4. Võistluse ajal võistlusautoga võistlusalast väljaminek rangelt keelatud. Rikkumisel karistus kuni võistlustelt eemaldamiseni.

12.5. Juhendiga mittemääratletud küsimustes lähtutakse kehtivatest määrustest ja tehnilistest tingimustest.

12.6. Faktikohtuniku otsus ei kuulu vaidlustamisele.


Art. 13 Vastutus

13.1. Võistluse korraldaja ja Eesti Autospordi Liit ei vastuta võimalike õnnetuste ja nende tagajärgede eest.

13.2. Võistluste ajal vastutab võistleja enda ja oma kaaskondlaste käitumise eest võistluspaigas. Võistluste käigus üles kerkinud probleemide, küsimuste või ettepanekute puhul võib võistluse kohtunike poole pöörduda ainult võistleja. Võistlussõidu toimumise ajal kohtunike töö segamine või takistamine on keelatud. Ebasportliku käitumise või kohtunike töö takistamise eest võistleja või tema kaaskondlaste poolt, kaasneb võistleja diskvalifitseerimine ja otsus edasikaebamisele ei kuulu.


 

 

Art. 14 Karistused

VJ Art 8. Osavõtumaks tasumata (stardikeeld)
FIA 15.1.3/5 Auto mittevastavus, dokumendid (stardikeeld)
VJ p 12.3. Lubatust suurem kiirus hooldusalas 2 korral (eemaldamine)
VJ p 9.7. STOP märgi silmnähtav eiramine 2 korral (eemaldamine)
FIA 3.3.6. Ebakorrektne, ebaaus või ebasportlik käitumine (kuni eemaldamiseni)
FIA 11.5,1/2 Tõkestamine, ebasportlikkus (kuni eemaldamiseni)
FIA 7.1. Kõrvaline isik autos (kuni eemaldamiseni)
FIA 15.1.8. Auto tehniline korrasolek (kuni eemaldamiseni)
FIA 18.1.9. Kohtunikele mitteallumine (kuni eemaldamiseni)
VJ p 12.4. Võistlusalast väljumine (kuni eemaldamiseni)
FIA 19.9. Raja vale läbimine (kuni eemaldamiseni)
VJ p 9.5. Valestart (+5 s)
VJ p 9.7. STOP märgi eiramine 1 korral (+10 s)
VJ p 6.5. Võistlusnumbri puudumine (10 eurot)
VJ p 12.3. Lubatust suurem kiirus hooldusalas 1 korral (20 eur)

 

Võistlusjuhend

Lihula Maaparandus AS lumerada, Talve karika III etapp

laupäeval, 5. Jaanuaril 2013. a
Oru vallas Läänemaal

EAL on kooskõlastanud ürituse toimumise kooskõlastuse nr. (TH) . Võistlusest võivad osa võtta kõik kellel huvi ja lubatud on osaleda ka EAL sõitjalitsentside ja rahvaspordikaartide omanikel. Ei kehti RKAS Seesam kindlustuspoliis nr 7/32616. Üritus ei ole kooskõlas jääraja juhendiga. Võistlus on registreeritud Oru vallavalitsuses ja Maanteeametis. I peatükk

PROGRAMM


Laupäeval, 29. detsebril 2012. a avaldatakse võistlusjuhend

Esmaspäeval, 31. detsembril 2012. a kell 09.00 algab osavõtjate eelregistreerimine

Reedel, 4. jaanuaril 2013. a kell 21.00 lõpeb osavõtjate eelregistreerimine

Reedel, 4. jaanuaril 2013kell 21.30 avaldatakse korraldaja poolt heakskiidetud osavõtjate nimekiri

Laupäeval, 4. jaanuaril 2013. a:
09.00-10.30 - registreerimine, dokumentide kontroll, võistlusautode tehniline kontroll
09.00-10.30 - võistlusrajaga tutvumine jalgsi või mittemootorsõidukil
10.30 - võistlejate rivistus, koosolek ja võistluse avamine
10.40 - avaldatakse stardinimekiri ametlikul teadetetahvlil
11.00 - esimese võistlussõidu start


Eesmärk ja ülesanded
Populariseerida autosporti,
Selgitada välja selle võistluse parim sõitja,
Et noored saaksid arendada oma oskusi rajal, mitte tavaliikluses,
Arendada koostööd erinevate omavalitsustega ja arendada kohaliku külaelu,
Arendada noorte huviringi ja pakkuda neile tegevust autospordiga tegeledes,

Arendada noorte ettevõtlust ja propageerida koostööd kohalikus keskkonnas 

 

 

II peatükk

Art. 1 Korraldaja

1.1. Võistluse korraldab MTÜ Nigula Auto- ja Motoklubi

1.2. Ametnikud
Võistluse direktor – Tajo Truuver, tel. 56752508

Võistluse juht – Kain Kivissaar, tel. 56863083

Sekretär – Maili Kõrgemägi, tel. 5072399
Peaajamõõtja - Maili Kõrgemägi, tel. 5072399
Meditsiinilise teeninduse ülem – Selgub vastavalt teenuse osutamisele Haapsalu Haigla SA-st.
Katsevanem – Vaiko Truuver, tel. 58134363
Tehnilise komisjoni esimees / võistluspargi ülem – Teno Kangur, tel. 56845466

Stardi / Finiši kohtunik - Ulrika Tülp, tel. 56724113

Peakohtunik – Andre Posti, tel. 53096841


III peatükk

Art. 2 Määrang


2.1. Seeriavõistlused
2.1.1. Lihula Maaparandus AS lumerada on 2013. a Nigula AMK talvekarika III etapp klassides J18, 4WD, 2WD naised, 2WD esivedu, 2WD tagavedu.

2.2. Võistluse korraldab MTÜ Nigula Auto- ja Motoklubi vastavuses FIA (Federation International de l' Automobile) spordikoodeksi ja selle lisadega ning EAL (Eesti Autospordi Liit) rahvasprindi võistlusmääruse käesoleva võistlusjuhendi alusel.

2.3. Võistlusjuhend on avaldatud 29.12.2012. a.Art. 3 Võistlusrada

3.1. Võistlusrada
Oru valla Uugla teelõigul (Lääne maakond, Eesti)

3.2. Võistlustrassi iseloomustus
Pikkus: a´ 2000 m
Minimaalne laius: 4 m
Maksimaalne laius: 10 m
Pinnas: Lumi ja jää
Raja servad ääristatud lume vallidega. Sõidusuund edasi ja tagasi.


 

Art. 4 Ajakava

Laupäeval, 4. jaanuaril 2013. a:
09.00-10.30 - registreerimine, dokumentide kontroll, võistlusautode tehniline kontroll
09.00-10.30 - võistlusrajaga tutvumine jalgsi või mittemootorsõidukil
10.30 - võistlejate rivistus, koosolek ja võistluse avamine
10.40 - avaldatakse stardinimekiri ametlikul teadetetahvlil
11.00 - esimese võistlussõidu start


Autasustamine pärast võistlussõitude lõppu.
Võistluse ajakava, stardinimekiri ja rajaskeem avaldatakse võistluse ametlikul teadetetahvlil (ATT) hooldealas.

Art. 5 Võistlusautod

5.1. Arvestusklassid
5.1.1. J18 - kuni 18-aastased noored (kaherattaveolised tänavasõiduautod määramata mootori kubatuuriga)
5.1.2. 4WD - neljarattaveolised autod, sh ASN tehnilist kaarti omavad autod
5.1.3. 2WD tagavedu - kaherattaveolised tagasillaveolised tänavasõiduautod
5.1.4. 2WD esivedu - piiramata mootori töömahuga kaherattaveolised tänavasõiduautod
5.1.5. Naised - naisvõistlejad kaherattaveolistel tänavasõiduautodel
5.1.6. PARIMALE VETERANILE AUHIND!


5.2. Võistlusautod
5.2.1.  Võistlusautod peavad vastama vähemalt järgmistele tingimustele: aku peab olema kindlalt kinnitatud, autos ei tohi olla lahtiseid esemeid, aknad peavad olema sõitude ajal suletud, karburaatoriga mootoritel nõutav õhupuhasti, kütusesüsteem peab olema tehasepoolne, kütusepaak originaal või kinnitatud metallist kanistris pagasnikus, kõik neli pidurit peavad töötama. Autol peavad olema töötavad turvarihmad ja korralikult kinnitatud tulekustuti (soovituslikult 2 tükki), auto peab olema kinnise kereehitusega, autol peavad olema terved esimene ja küljeklaasid, tagumised klaasid peavad olema terved või asendatud pleksklaasi, pleki või muu sarnase tugeva materjaliga.
5.2.2. Võistluse ajaks on lubatud eemaldada varuratas, tungraud, tõkiskingad ja ohukolmnurk.
5.2.3. Tehnilist kontrolli mitteläbinud võistlusautot starti ei lubata.
5.2.4. Võistlusauto tehnoseisundit ja rehve võib kontrollida kogu võistluse vältel.
5.2.5. Kasutatavate rehvide arvu ei piirata.
5.2.6. Pukseerimissilmus auto ees ja taga on kohustuslik.

5.2.7. Võistlusauto ei pea omama tehnilist ülevaatust ega kindustust, auto ei pea olema arvel ARK -is.

5.2.8. IGASUGUSTE PIIKREHVIDE KASUTAMINE ON KEELATUD!


5.3. Korraldaja väljastab igale võistlejale võistlusnumbri.

5.4. Korraldaja võib broneerida võistlusautol koha reklaamiks. Võistlusnumbrid ja reklaamid peavad olema autole kinnitatud enne tehnilisele ülevaatusele saabumist.


Art. 6 Osavõtjad

6.1. Võistlejad peavad mandaadis esitama:
6.1.1. Alaealistel noortel vanema või hooldaja osavõtu luba ja omavastutusleping.
6.1.2. olemasolul kehtiva võistlejakaardi või võistlejalitsentsi
6.1.3. sõiduki kasutusõigust tõendava dokumendi (vajadusel)
6.1.4.  juhilubade olemasolu ei ole nõutav
6.1.5. Võistleja kirjutab alla omavastutuslepingule, alaealise võistleja eest kirjutab alla täiskasvanud vastutav isik.

6.2. Võistlejate sõiduvarustuse vastavust võistlusjuhise nõuetele kontrollitakse tehnilise ülevaatuse käigus.

6.3. Alla 18-aastasel võistlejal on lubatud osaleda kaassõitjata või kaassõitjaga, kes on eelnevalt mandaati esitanud vastava avalduse ja allkirjastanud omavastutuslepingu.

6.4. Ühel autol võib ühes klassis võistelda kaks võistlejat, kes mõlemad tasuvad osavõtumaksu.

6.5. Kui võistlusautoga osaleb kaks või enam võistlejat, tohib võistlussõidu ajal olla nähtaval ainult õige võistlusnumber. Ülejäänud võistlusnumbrid tuleb võistlejal sõidu ajaks kinni katta.

6.6. Starti lubatakse kuni 50 võistlusele registreerunud osavõtjat.

6.7. Võistlejatel on kohustuslik kanda pikade käistega riietust, kiiver peab olema terve ja ilma kriimustusteta, kinnaste kasutamine soovituslik.

6.8. Osavõtjad on isemajandamisel.

6.9. Osavõtja ei pea omama EAL võistlejakaarti.

6.10. EAL -i võistlejakaarti omavatele võistlejatele on võistlus treeningsõiduks.

6.11. Osavõtt alates 12. eluaastast.


Art. 7 Eelregistreerimine

7.1. Eelregistreerimine algab esmaspäeval, 31. detsembril 2012. a kell 09.00 ja lõpeb reedel, 4. detsembril. a kell 21.00.

7.2. Eelregistreerimine sooritada internetiaadressil http://nigulaamk.onepagefree.com

7.3. Eelregistreerimist mittesooritanud võistlejad lubatakse vabade kohtade olemasolul starti 10 eurose osavõtumaksu tasumisel.

Art. 8 Osavõtumaks

8.1. Osavõtumaks on kõikides klassides 10 eurot.

8.2. Osavõtumaks tasutakse võistluspäeval mandaadis.

IV peatükk

Art. 9 Võistluse käik


9.1. Võistlusrajaga tutvumine jalgsi või mootorita liiklusvahendil.

9.2. Stardijärjekord arvestusklasside kaupa vastavalt osavõtjate nimekirjale. Stardijärjekorra määrab korraldaja, see avaldatakse võistluspäeval ametlikul teadetetahvlil. Kõik võistlejad peavad reastuma eelstardi tsoonis vastavalt stardijärjekorrale. Hilinenud võistlejat starti ei lubata.

9.3. Stardid eraldi startidena.

9.4. Stardisignaal lipuga. Ajavõtt 1 sekundilise täpsusega.

9.5. Valestardi eest karistus 5 sekundit.

9.6. Kui võistleja ei stardi 20 sekundi jooksul, loetakse võistleja katkestanuks antud võistlussõidus.

9.7. STOP-märgi juures peatumise eiramine fikseeritakse faktikohtunike poolt. Rikkumist karistatakse vastavalt artiklis 14 toodud karistusmäärale.

9.8. Toimub kaks võistlussõitu. Lõplikul tulemusel arvestatakse parimat aega. Korraldaja võib sisse viia kolmanda võistlussõidu sõltuvalt ajakavast. Kolme vooru puhul arvestatakse kahe parema tulemuse summat.

9.9. Sõidetakse edasi - tagasi süsteemiga.

9.9. Punkte arvestatakse vastavalt Nigula Auto- ja Motoklubi talvekarika üldjuhendi määratluste järgi.

9.10. Kõik tulemused vastavalt finišiprotokollile.

Art. 10 Vastulaused

10.1. Vastulause esitamise aeg 15 minutit pärast esialgsete tulemuste avaldamist ATT-l. Vastulause kautsjon 50 eurot.

10.2. Vastulaused mootori kubatuuri kohta võib erandkorras kohapeal vajalike mõõteseadmete puudumisel lahendada kolme tööpäeva jooksul pärast võistlust, õigustatud vastulause korral kuuluvad auhinnad hilisemale ümberjagamisele.

10.3. Kõik kulud auto kontrollimiseks ja transpordiks tuleb katta:
a) hagejal, kui vastulauset ei rahuldatud
b) kostjal, kui vastulause rahuldati

Art. 11 Autasustamine

11.1. Iga arvestusklassi parimat võistlejat autasustatakse karikaga, teist ja kolmandat kohta medaliga.

11.2. Võistlus on avatud lisaauhindadele.

V peatükk

Art 12. Lisasätted


12.1. Korraldaja jätab endale õiguse teha mõjuvatel põhjustel muudatusi võistluse toimumise ajas, kohas, ajakavas ja võistluse käigus.

12.2. Võistlejad peavad järgima kohtunike korraldusi kogu võistluse jooksul.

12.3. Võistlejate parklas on keelatud liikuda kiiremini kui 10 km/h. Kohtuniku poolt fikseeritud silmanähtava kiiruseületamisega kaasneb karistus (art 14).

12.4. Võistluse ajal võistlusautoga võistlusalast väljaminek rangelt keelatud. Rikkumisel karistus kuni võistlustelt eemaldamiseni.

12.5. Juhendiga mittemääratletud küsimustes lähtutakse kehtivatest määrustest ja tehnilistest tingimustest.

12.6. Faktikohtuniku otsus ei kuulu vaidlustamisele.


Art. 13 Vastutus

13.1. Võistluse korraldaja ja Eesti Autospordi Liit ei vastuta võimalike õnnetuste ja nende tagajärgede eest.

13.2. Võistluste ajal vastutab võistleja enda ja oma kaaskondlaste käitumise eest võistluspaigas. Võistluste käigus üles kerkinud probleemide, küsimuste või ettepanekute puhul võib võistluse kohtunike poole pöörduda ainult võistleja. Võistlussõidu toimumise ajal kohtunike töö segamine või takistamine on keelatud. Ebasportliku käitumise või kohtunike töö takistamise eest võistleja või tema kaaskondlaste poolt, kaasneb võistleja diskvalifitseerimine ja otsus edasikaebamisele ei kuulu.


 

 

Art. 14 Karistused

VJ Art 8. Osavõtumaks tasumata (stardikeeld)
FIA 15.1.3/5 Auto mittevastavus, dokumendid (stardikeeld)
VJ p 12.3. Lubatust suurem kiirus hooldusalas 2 korral (eemaldamine)
VJ p 9.7. STOP märgi silmnähtav eiramine 2 korral (eemaldamine)
FIA 3.3.6. Ebakorrektne, ebaaus või ebasportlik käitumine (kuni eemaldamiseni)
FIA 11.5,1/2 Tõkestamine, ebasportlikkus (kuni eemaldamiseni)
FIA 7.1. Kõrvaline isik autos (kuni eemaldamiseni)
FIA 15.1.8. Auto tehniline korrasolek (kuni eemaldamiseni)
FIA 18.1.9. Kohtunikele mitteallumine (kuni eemaldamiseni)
VJ p 12.4. Võistlusalast väljumine (kuni eemaldamiseni)
FIA 19.9. Raja vale läbimine (kuni eemaldamiseni)
VJ p 9.5. Valestart (+5 s)
VJ p 9.7. STOP märgi eiramine 1 korral (+10 s)
VJ p 6.5. Võistlusnumbri puudumine (10 eurot)
VJ p 12.3. Lubatust suurem kiirus hooldusalas 1 korral (20 eur)

 

 

Võistlusjuhend

Lihula Maaparandus AS lumerada, Talve karika III etapp

laupäeval, 5. Jaanuaril 2013. a
Oru vallas Läänemaal

EAL on kooskõlastanud ürituse toimumise kooskõlastuse nr. (TH) . Võistlusest võivad osa võtta kõik kellel huvi ja lubatud on osaleda ka EAL sõitjalitsentside ja rahvaspordikaartide omanikel. Ei kehti RKAS Seesam kindlustuspoliis nr 7/32616. Üritus ei ole kooskõlas jääraja juhendiga. Võistlus on registreeritud Oru vallavalitsuses ja Maanteeametis. I peatükk

PROGRAMM


Laupäeval, 29. detsebril 2012. a avaldatakse võistlusjuhend

Esmaspäeval, 31. detsembril 2012. a kell 09.00 algab osavõtjate eelregistreerimine

Reedel, 4. jaanuaril 2013. a kell 21.00 lõpeb osavõtjate eelregistreerimine

Reedel, 4. jaanuaril 2013kell 21.30 avaldatakse korraldaja poolt heakskiidetud osavõtjate nimekiri

Laupäeval, 4. jaanuaril 2013. a:
09.00-10.30 - registreerimine, dokumentide kontroll, võistlusautode tehniline kontroll
09.00-10.30 - võistlusrajaga tutvumine jalgsi või mittemootorsõidukil
10.30 - võistlejate rivistus, koosolek ja võistluse avamine
10.40 - avaldatakse stardinimekiri ametlikul teadetetahvlil
11.00 - esimese võistlussõidu start


Eesmärk ja ülesanded
Populariseerida autosporti,
Selgitada välja selle võistluse parim sõitja,
Et noored saaksid arendada oma oskusi rajal, mitte tavaliikluses,
Arendada koostööd erinevate omavalitsustega ja arendada kohaliku külaelu,
Arendada noorte huviringi ja pakkuda neile tegevust autospordiga tegeledes,

Arendada noorte ettevõtlust ja propageerida koostööd kohalikus keskkonnas 

 

 

II peatükk

Art. 1 Korraldaja

1.1. Võistluse korraldab MTÜ Nigula Auto- ja Motoklubi

1.2. Ametnikud
Võistluse direktor – Tajo Truuver, tel. 56752508

Võistluse juht – Kain Kivissaar, tel. 56863083

Sekretär – Maili Kõrgemägi, tel. 5072399
Peaajamõõtja - Maili Kõrgemägi, tel. 5072399
Meditsiinilise teeninduse ülem – Selgub vastavalt teenuse osutamisele Haapsalu Haigla SA-st.
Katsevanem – Vaiko Truuver, tel. 58134363
Tehnilise komisjoni esimees / võistluspargi ülem – Teno Kangur, tel. 56845466

Stardi / Finiši kohtunik - Ulrika Tülp, tel. 56724113

Peakohtunik – Andre Posti, tel. 53096841


III peatükk

Art. 2 Määrang


2.1. Seeriavõistlused
2.1.1. Lihula Maaparandus AS lumerada on 2013. a Nigula AMK talvekarika III etapp klassides J18, 4WD, 2WD naised, 2WD esivedu, 2WD tagavedu.

2.2. Võistluse korraldab MTÜ Nigula Auto- ja Motoklubi vastavuses FIA (Federation International de l' Automobile) spordikoodeksi ja selle lisadega ning EAL (Eesti Autospordi Liit) rahvasprindi võistlusmääruse käesoleva võistlusjuhendi alusel.

2.3. Võistlusjuhend on avaldatud 29.12.2012. a.Art. 3 Võistlusrada

3.1. Võistlusrada
Oru valla Uugla teelõigul (Lääne maakond, Eesti)

3.2. Võistlustrassi iseloomustus
Pikkus: a´ 2000 m
Minimaalne laius: 4 m
Maksimaalne laius: 10 m
Pinnas: Lumi ja jää
Raja servad ääristatud lume vallidega. Sõidusuund edasi ja tagasi.


 

Art. 4 Ajakava

Laupäeval, 4. jaanuaril 2013. a:
09.00-10.30 - registreerimine, dokumentide kontroll, võistlusautode tehniline kontroll
09.00-10.30 - võistlusrajaga tutvumine jalgsi või mittemootorsõidukil
10.30 - võistlejate rivistus, koosolek ja võistluse avamine
10.40 - avaldatakse stardinimekiri ametlikul teadetetahvlil
11.00 - esimese võistlussõidu start


Autasustamine pärast võistlussõitude lõppu.
Võistluse ajakava, stardinimekiri ja rajaskeem avaldatakse võistluse ametlikul teadetetahvlil (ATT) hooldealas.

Art. 5 Võistlusautod

5.1. Arvestusklassid
5.1.1. J18 - kuni 18-aastased noored (kaherattaveolised tänavasõiduautod määramata mootori kubatuuriga)
5.1.2. 4WD - neljarattaveolised autod, sh ASN tehnilist kaarti omavad autod
5.1.3. 2WD tagavedu - kaherattaveolised tagasillaveolised tänavasõiduautod
5.1.4. 2WD esivedu - piiramata mootori töömahuga kaherattaveolised tänavasõiduautod
5.1.5. Naised - naisvõistlejad kaherattaveolistel tänavasõiduautodel
5.1.6. PARIMALE VETERANILE AUHIND!


5.2. Võistlusautod
5.2.1.  Võistlusautod peavad vastama vähemalt järgmistele tingimustele: aku peab olema kindlalt kinnitatud, autos ei tohi olla lahtiseid esemeid, aknad peavad olema sõitude ajal suletud, karburaatoriga mootoritel nõutav õhupuhasti, kütusesüsteem peab olema tehasepoolne, kütusepaak originaal või kinnitatud metallist kanistris pagasnikus, kõik neli pidurit peavad töötama. Autol peavad olema töötavad turvarihmad ja korralikult kinnitatud tulekustuti (soovituslikult 2 tükki), auto peab olema kinnise kereehitusega, autol peavad olema terved esimene ja küljeklaasid, tagumised klaasid peavad olema terved või asendatud pleksklaasi, pleki või muu sarnase tugeva materjaliga.
5.2.2. Võistluse ajaks on lubatud eemaldada varuratas, tungraud, tõkiskingad ja ohukolmnurk.
5.2.3. Tehnilist kontrolli mitteläbinud võistlusautot starti ei lubata.
5.2.4. Võistlusauto tehnoseisundit ja rehve võib kontrollida kogu võistluse vältel.
5.2.5. Kasutatavate rehvide arvu ei piirata.
5.2.6. Pukseerimissilmus auto ees ja taga on kohustuslik.

5.2.7. Võistlusauto ei pea omama tehnilist ülevaatust ega kindustust, auto ei pea olema arvel ARK -is.

5.2.8. IGASUGUSTE PIIKREHVIDE KASUTAMINE ON KEELATUD!


5.3. Korraldaja väljastab igale võistlejale võistlusnumbri.

5.4. Korraldaja võib broneerida võistlusautol koha reklaamiks. Võistlusnumbrid ja reklaamid peavad olema autole kinnitatud enne tehnilisele ülevaatusele saabumist.


Art. 6 Osavõtjad

6.1. Võistlejad peavad mandaadis esitama:
6.1.1. Alaealistel noortel vanema või hooldaja osavõtu luba ja omavastutusleping.
6.1.2. olemasolul kehtiva võistlejakaardi või võistlejalitsentsi
6.1.3. sõiduki kasutusõigust tõendava dokumendi (vajadusel)
6.1.4.  juhilubade olemasolu ei ole nõutav
6.1.5. Võistleja kirjutab alla omavastutuslepingule, alaealise võistleja eest kirjutab alla täiskasvanud vastutav isik.

6.2. Võistlejate sõiduvarustuse vastavust võistlusjuhise nõuetele kontrollitakse tehnilise ülevaatuse käigus.

6.3. Alla 18-aastasel võistlejal on lubatud osaleda kaassõitjata või kaassõitjaga, kes on eelnevalt mandaati esitanud vastava avalduse ja allkirjastanud omavastutuslepingu.

6.4. Ühel autol võib ühes klassis võistelda kaks võistlejat, kes mõlemad tasuvad osavõtumaksu.

6.5. Kui võistlusautoga osaleb kaks või enam võistlejat, tohib võistlussõidu ajal olla nähtaval ainult õige võistlusnumber. Ülejäänud võistlusnumbrid tuleb võistlejal sõidu ajaks kinni katta.

6.6. Starti lubatakse kuni 50 võistlusele registreerunud osavõtjat.

6.7. Võistlejatel on kohustuslik kanda pikade käistega riietust, kiiver peab olema terve ja ilma kriimustusteta, kinnaste kasutamine soovituslik.

6.8. Osavõtjad on isemajandamisel.

6.9. Osavõtja ei pea omama EAL võistlejakaarti.

6.10. EAL -i võistlejakaarti omavatele võistlejatele on võistlus treeningsõiduks.

6.11. Osavõtt alates 12. eluaastast.


Art. 7 Eelregistreerimine

7.1. Eelregistreerimine algab esmaspäeval, 31. detsembril 2012. a kell 09.00 ja lõpeb reedel, 4. detsembril. a kell 21.00.

7.2. Eelregistreerimine sooritada internetiaadressil http://nigulaamk.onepagefree.com

7.3. Eelregistreerimist mittesooritanud võistlejad lubatakse vabade kohtade olemasolul starti 10 eurose osavõtumaksu tasumisel.

Art. 8 Osavõtumaks

8.1. Osavõtumaks on kõikides klassides 10 eurot.

8.2. Osavõtumaks tasutakse võistluspäeval mandaadis.

IV peatükk

Art. 9 Võistluse käik


9.1. Võistlusrajaga tutvumine jalgsi või mootorita liiklusvahendil.

9.2. Stardijärjekord arvestusklasside kaupa vastavalt osavõtjate nimekirjale. Stardijärjekorra määrab korraldaja, see avaldatakse võistluspäeval ametlikul teadetetahvlil. Kõik võistlejad peavad reastuma eelstardi tsoonis vastavalt stardijärjekorrale. Hilinenud võistlejat starti ei lubata.

9.3. Stardid eraldi startidena.

9.4. Stardisignaal lipuga. Ajavõtt 1 sekundilise täpsusega.

9.5. Valestardi eest karistus 5 sekundit.

9.6. Kui võistleja ei stardi 20 sekundi jooksul, loetakse võistleja katkestanuks antud võistlussõidus.

9.7. STOP-märgi juures peatumise eiramine fikseeritakse faktikohtunike poolt. Rikkumist karistatakse vastavalt artiklis 14 toodud karistusmäärale.

9.8. Toimub kaks võistlussõitu. Lõplikul tulemusel arvestatakse parimat aega. Korraldaja võib sisse viia kolmanda võistlussõidu sõltuvalt ajakavast. Kolme vooru puhul arvestatakse kahe parema tulemuse summat.

9.9. Sõidetakse edasi - tagasi süsteemiga.

9.9. Punkte arvestatakse vastavalt Nigula Auto- ja Motoklubi talvekarika üldjuhendi määratluste järgi.

9.10. Kõik tulemused vastavalt finišiprotokollile.

Art. 10 Vastulaused

10.1. Vastulause esitamise aeg 15 minutit pärast esialgsete tulemuste avaldamist ATT-l. Vastulause kautsjon 50 eurot.

10.2. Vastulaused mootori kubatuuri kohta võib erandkorras kohapeal vajalike mõõteseadmete puudumisel lahendada kolme tööpäeva jooksul pärast võistlust, õigustatud vastulause korral kuuluvad auhinnad hilisemale ümberjagamisele.

10.3. Kõik kulud auto kontrollimiseks ja transpordiks tuleb katta:
a) hagejal, kui vastulauset ei rahuldatud
b) kostjal, kui vastulause rahuldati

Art. 11 Autasustamine

11.1. Iga arvestusklassi parimat võistlejat autasustatakse karikaga, teist ja kolmandat kohta medaliga.

11.2. Võistlus on avatud lisaauhindadele.

V peatükk

Art 12. Lisasätted


12.1. Korraldaja jätab endale õiguse teha mõjuvatel põhjustel muudatusi võistluse toimumise ajas, kohas, ajakavas ja võistluse käigus.

12.2. Võistlejad peavad järgima kohtunike korraldusi kogu võistluse jooksul.

12.3. Võistlejate parklas on keelatud liikuda kiiremini kui 10 km/h. Kohtuniku poolt fikseeritud silmanähtava kiiruseületamisega kaasneb karistus (art 14).

12.4. Võistluse ajal võistlusautoga võistlusalast väljaminek rangelt keelatud. Rikkumisel karistus kuni võistlustelt eemaldamiseni.

12.5. Juhendiga mittemääratletud küsimustes lähtutakse kehtivatest määrustest ja tehnilistest tingimustest.

12.6. Faktikohtuniku otsus ei kuulu vaidlustamisele.


Art. 13 Vastutus

13.1. Võistluse korraldaja ja Eesti Autospordi Liit ei vastuta võimalike õnnetuste ja nende tagajärgede eest.

13.2. Võistluste ajal vastutab võistleja enda ja oma kaaskondlaste käitumise eest võistluspaigas. Võistluste käigus üles kerkinud probleemide, küsimuste või ettepanekute puhul võib võistluse kohtunike poole pöörduda ainult võistleja. Võistlussõidu toimumise ajal kohtunike töö segamine või takistamine on keelatud. Ebasportliku käitumise või kohtunike töö takistamise eest võistleja või tema kaaskondlaste poolt, kaasneb võistleja diskvalifitseerimine ja otsus edasikaebamisele ei kuulu.


 

 

Art. 14 Karistused

VJ Art 8. Osavõtumaks tasumata (stardikeeld)
FIA 15.1.3/5 Auto mittevastavus, dokumendid (stardikeeld)
VJ p 12.3. Lubatust suurem kiirus hooldusalas 2 korral (eemaldamine)
VJ p 9.7. STOP märgi silmnähtav eiramine 2 korral (eemaldamine)
FIA 3.3.6. Ebakorrektne, ebaaus või ebasportlik käitumine (kuni eemaldamiseni)
FIA 11.5,1/2 Tõkestamine, ebasportlikkus (kuni eemaldamiseni)
FIA 7.1. Kõrvaline isik autos (kuni eemaldamiseni)
FIA 15.1.8. Auto tehniline korrasolek (kuni eemaldamiseni)
FIA 18.1.9. Kohtunikele mitteallumine (kuni eemaldamiseni)
VJ p 12.4. Võistlusalast väljumine (kuni eemaldamiseni)
FIA 19.9. Raja vale läbimine (kuni eemaldamiseni)
VJ p 9.5. Valestart (+5 s)
VJ p 9.7. STOP märgi eiramine 1 korral (+10 s)
VJ p 6.5. Võistlusnumbri puudumine (10 eurot)
VJ p 12.3. Lubatust suurem kiirus hooldusalas 1 korral (20 eur)