Võistlusjuhend

Nigula Auto- ja Motoklubi lumerada, Talve karika II etapp
laupäeval, 25. veebruaril 2012. a Oru vallas Läänemaal
EAL on kooskõlastanud ürituse toimumise kooskõlastuse nr. 25024. Võistlusest võivad osa võtta kõik kellel huvi ja lubatud on osaleda ka EAL sõitjalitsentside ja rahvaspordikaartide omanikel. Ei kehti RKAS Seesam kindlustuspoliis nr 7/32616. Üritus ei ole kooskõlas jääraja juhendiga. Võistlus on registreeritud Oru vallavalitsuses, Lääne PP ja Maanteeametis

I peatükk
PROGRAMM
Laupäeval, 18. veebruaril 2012. a avaldatakse võistlusjuhend
Esmaspäeval, 20. veebruaril 2012. a kell 09.00 algab osavõtjate eelregistreerimine
Reedel, 24. veebruaril 2012. a kell 21.00 lõpeb osavõtjate eelregistreerimine 
Reedel, 24. veebruaril 2012 kell 21.30 avaldatakse korraldaja poolt heakskiidetud osavõtjate nimekiri
Laupäeval, 25. veebruaril 2012. a:09.00-10.30 - registreerimine, dokumentide kontroll, võistlusautode tehniline kontroll09.00-10.30 - võistlusrajaga tutvumine jalgsi10.30 - võistlejate rivistus, koosolek ja võistluse avamine10.40 - avaldatakse stardinimekiri ametlikul teadetetahvlil11.00 - esimese võistlussõidu start
Eesmärk ja ülesandedPopulariseerida autosporti,Selgitada välja selle võistluse parim sõitja,Et noored saaksid arendada oma oskusi rajal, mitte tavaliikluses,Arendada koostööd erinevate omavalitsustega ja arendada kohaliku külaelu,Arendada noorte huviringi ja pakkuda neile tegevust autospordiga tegeledes,Arendada noorte ettevõtlust ja propageerida koostööd kohalikus keskkonnas
II peatükk
Art. 1 Korraldaja
1.1. Võistluse korraldab MTÜ Nigula Auto- ja Motoklubi
1.2. Ametnikud Võistluse direktor – Tajo Truuver, tel. 56752508Võistluse juht - Kermo Vare, tel. 56775296Sekretär – Maili Kõrgemägi, tel. 5072399Peaajamõõtja - Maili Kõrgemägi, tel. 5072399Meditsiinilise teeninduse ülem - Aivo Aas , tel. 55503003Katsevanem – Vaiko Truuver, tel. 58134363Tehnilise komisjoni esimees - Mardo Vare, tel. 56749521Stardi / Finiši kohtunik - Ulrika Tülp, tel. 56724113
III peatükk
Art. 2 Määrang
2.1. Seeriavõistlused2.1.1. Nigula AMK külasprint on 2012. a Nigula AMK talvekarika II etapp klassides J18, 4WD, 2WD naised, 2WD esivedu, 2WD tagavedu, seeniorid.
2.2. Võistluse korraldab MTÜ Nigula Auto- ja Motoklubi vastavuses FIA (Federation International de l' Automobile) spordikoodeksi ja selle lisadega ning EAL (Eesti Autospordi Liit) rahvasprindi võistlusmääruse käesoleva võistlusjuhendi alusel.
2.3. Võistlusjuhend on avaldatud 18.02.2012. a.

Art. 3 Võistlusrada 
3.1. VõistlusradaOru valla Uugla teelõigul (Lääne maakond, Eesti)
3.2. Võistlustrassi iseloomustusPikkus: a´ 2000 mMinimaalne laius: 4 mMaksimaalne laius: 10 mPinnas: Lumi ja jääRaja servad ääristatud lume vallidega. Sõidusuund edasi ja tagasi.
Art. 4 Ajakava
Laupäev, 25. veebruar 2012. a:09.00-10.30 - registreerimine, dokumentide kontroll, võistlusautode tehniline kontroll09.00-10.30 - võistlusrajaga tutvumine jalgsi10.30 - võistlejate rivistus, koosolek ja võistluse avamine10.40 - avaldatakse stardinimekiri ametlikul teadetetahvlil11.00 - esimese võistlussõidu start
Autasustamine pärast võistlussõitude lõppu.Võistluse ajakava, stardinimekiri ja rajaskeem avaldatakse võistluse ametlikul teadetetahvlil (ATT) hooldealas.
Art. 5 Võistlusautod
5.1. Arvestusklassid5.1.1. J18 - kuni 18-aastased noored (kaherattaveolised tänavasõiduautod määramata mootori kubatuuriga)5.1.2. 4WD - neljarattaveolised autod, sh ASN tehnilist kaarti omavad autod5.1.3. 2WD tagavedu - kaherattaveolised tagasillaveolised tänavasõiduautod5.1.4. 2WD esivedu - piiramata mootori töömahuga kaherattaveolised tänavasõiduautod5.1.5. Veteranid - alates 50 - ndast eluaastast võistlejad piiramata töömahuga kaherattaveolistel tänavasõiduautodel5.1.6. Naised - naisvõistlejad kaherattaveolistel tänavasõiduautodel
5.2. Võistlusautod 5.2.1.  Võistlusautod peavad vastama vähemalt järgmistele tingimustele: aku peab olema kindlalt kinnitatud, autos ei tohi olla lahtiseid esemeid, aknad peavad olema sõitude ajal suletud, karburaatoriga mootoritel nõutav õhupuhasti, kütusesüsteem peab olema tehasepoolne, kütusepaak originaal või kinnitatud metallist kanistris pagasnikus, kõik neli pidurit peavad töötama. Autol peavad olema töötavad turvarihmad ja korralikult kinnitatud tulekustuti (soovituslikult 2 tükki), auto peab olema kinnise kereehitusega, autol peavad olema terved esimene ja küljeklaasid, tagumised klaasid peavad olema terved või asendatud pleksklaasi, pleki või muu sarnase tugeva materjaliga.5.2.2. Võistluse ajaks on lubatud eemaldada varuratas, tungraud, tõkiskingad ja ohukolmnurk.5.2.3. Tehnilist kontrolli mitteläbinud võistlusautot starti ei lubata.5.2.4. Võistlusauto tehnoseisundit ja rehve võib kontrollida kogu võistluse vältel.5.2.5. Kasutatavate rehvide arvu ei piirata.5.2.6. Pukseerimissilmus auto ees ja taga on kohustuslik.5.2.7. Võistlusauto ei pea omama tehnilist ülevaatust ega kindustust, auto ei pea olema arvel ARK -is. 5.2.8. IGASUGUSTE PIIKREHVIDE KASUTAMINE ON KEELATUD!
5.3. Korraldaja väljastab igale võistlejale võistlusnumbri.5.4. Korraldaja võib broneerida võistlusautol koha reklaamiks. Võistlusnumbrid ja reklaamid peavad olema autole kinnitatud enne tehnilisele ülevaatusele saabumist.
Art. 6 Osavõtjad
6.1. Võistlejad peavad mandaadis esitama: 6.1.1. Alaealistel noortel vanema või hooldaja osavõtu luba ja omavastutusleping.6.1.2. olemasolul kehtiva võistlejakaardi või võistlejalitsentsi6.1.3. sõiduki kasutusõigust tõendava dokumendi (vajadusel)6.1.4.  juhilubade olemasolu ei ole nõutav6.1.5. Võistleja kirjutab alla omavastutuslepingule, alaealise võistleja eest kirjutab alla täiskasvanud vastutav isik.
6.2. Võistlejate sõiduvarustuse vastavust võistlusjuhise nõuetele kontrollitakse tehnilise ülevaatuse käigus.
6.3. Alla 18-aastasel võistlejal on lubatud osaleda kaassõitjata või kaassõitjaga, kes on eelnevalt mandaati esitanud vastava avalduse ja allkirjastanud omavastutuslepingu.
6.4. Ühel autol võib ühes klassis võistelda kaks võistlejat, kes mõlemad tasuvad osavõtumaksu.
6.5. Kui võistlusautoga osaleb kaks või enam võistlejat, tohib võistlussõidu ajal olla nähtaval ainult õige võistlusnumber. Ülejäänud võistlusnumbrid tuleb võistlejal sõidu ajaks kinni katta.
6.6. Starti lubatakse kuni 50 võistlusele registreerunud osavõtjat.6.7. Võistlejatel on kohustuslik kanda pikade käistega riietust, kiiver peab olema terve ja ilma kriimustusteta, kinnaste kasutamine soovituslik.6.8. Osavõtjad on isemajandamisel.6.9. Osavõtja ei pea omama EAL võistlejakaarti.6.10. EAL -i võistlejakaarti omavatele võistlejatele on võistlus treeningsõiduks.6.11. Osavõtt alates 12. eluaastast.
Art. 7 Eelregistreerimine
7.1. Eelregistreerimine algab esmaspäeval, 20. veebruar 2012. a kell 09.00 ja lõpeb reedel, 24. veebruaril. a kell 21.00. 
7.2. Eelregistreerimine sooritada internetiaadressil http://nigulaamk.onepagefree.com
7.3. Eelregistreerimist mittesooritanud võistlejad lubatakse vabade kohtade olemasolul starti 10 eurose osavõtumaksu tasumisel.
Art. 8 Osavõtumaks
8.1. Osavõtumaks on kõikides klassides 10 eurot.
8.2. Osavõtumaks tasutakse võistluspäeval mandaadis.
IV peatükk
Art. 9 Võistluse käik
9.1. Võistlusrajaga tutvumine jalgsi või mootorita liiklusvahendil.
9.2. Stardijärjekord arvestusklasside kaupa vastavalt osavõtjate nimekirjale. Stardijärjekorra määrab korraldaja, see avaldatakse võistluspäeval ametlikul teadetetahvlil. Kõik võistlejad peavad reastuma eelstardi tsoonis vastavalt stardijärjekorrale. Hilinenud võistlejat starti ei lubata.
9.3. Stardid eraldi startidena.
9.4. Stardisignaal lipuga. Ajavõtt 1 sekundilise täpsusega.
9.5. Valestardi eest karistus 5 sekundit.
9.6. Kui võistleja ei stardi 20 sekundi jooksul, loetakse võistleja katkestanuks antud võistlussõidus.
9.7. STOP-märgi juures peatumise eiramine fikseeritakse faktikohtunike poolt. Rikkumist karistatakse vastavalt artiklis 14 toodud karistusmäärale.
9.8. Toimub kaks võistlussõitu. Lõplik tulemusel arvestatakse parimat aega.9.9. Sõidetakse edasi - tagasi süsteemiga. 9.9. Punkte arvestatakse vastavalt Nigula Auto- ja Motoklubi talvekarika üldjuhendi määratluste järgi.
9.10. Kõik tulemused vastavalt finišiprotokollile.
Art. 10 Vastulaused
10.1. Vastulause esitamise aeg 15 minutit pärast esialgsete tulemuste avaldamist ATT-l. Vastulause kautsjon 100 eurot.
10.2. Vastulaused mootori kubatuuri kohta võib erandkorras kohapeal vajalike mõõteseadmete puudumisel lahendada kolme tööpäeva jooksul pärast võistlust, õigustatud vastulause korral kuuluvad auhinnad hilisemale ümberjagamisele.
10.3. Kõik kulud auto kontrollimiseks ja transpordiks tuleb katta:a) hagejal, kui vastulauset ei rahuldatud b) kostjal, kui vastulause rahuldati
Art. 11 Autasustamine
11.1. Iga arvestusklassi parimat võistlejat autasustatakse karikaga, teist ja kolmandat kohta medaliga.
11.2. Võistlus on avatud lisaauhindadele.
V peatükk
Art 12. Lisasätted
12.1. Korraldaja jätab endale õiguse teha mõjuvatel põhjustel muudatusi võistluse toimumise ajas, kohas, ajakavas ja võistluse käigus.
12.2. Võistlejad peavad järgima kohtunike korraldusi kogu võistluse jooksul.
12.3. Võistlejate parklas on keelatud liikuda kiiremini kui 15 km/h. Kohtuniku poolt fikseeritud silmanähtava kiiruseületamisega kaasneb karistus (art 14).
12.4. Võistluse ajal võistlusautoga võistlusalast väljaminek rangelt keelatud. Rikkumisel karistus kuni võistlustelt eemaldamiseni.
12.5. Juhendiga mittemääratletud küsimustes lähtutakse kehtivatest määrustest ja tehnilistest tingimustest.12.6. Faktikohtuniku otsus ei kuulu vaidlustamisele.
Art. 13 Vastutus
13.1. Võistluse korraldaja ja Eesti Autospordi Liit ei vastuta võimalike õnnetuste ja nende tagajärgede eest. 13.2. Võistluste ajal vastutab võistleja enda ja oma kaaskondlaste käitumise eest võistluspaigas. Võistluste käigus üles kerkinud probleemide, küsimuste või ettepanekute puhul võib võistluse kohtunike poole pöörduda ainult võistleja. Võistlussõidu toimumise ajal kohtunike töö segamine või takistamine on keelatud. Ebasportliku käitumise või kohtunike töö takistamise eest võistleja või tema kaaskondlaste poolt, kaasneb võistleja diskvalifitseerimine ja otsus edasikaebamisele ei kuulu.
Art. 14 Karistused
VJ Art 8. Osavõtumaks tasumata (stardikeeld)FIA 15.1.3/5 Auto mittevastavus, dokumendid (stardikeeld)VJ p 12.3. Lubatust suurem kiirus hooldusalas 2 korral (eemaldamine)VJ p 9.7. STOP märgi eiramine 2 korral (eemaldamine)FIA 3.3.6. Ebakorrektne, ebaaus või ebasportlik käitumine (kuni eemaldamiseni)FIA 11.5,1/2 Tõkestamine, ebasportlikkus (kuni eemaldamiseni)FIA 7.1. Kõrvaline isik autos (kuni eemaldamiseni)FIA 15.1.8. Auto tehniline korrasolek (kuni eemaldamiseni)FIA 18.1.9. Kohtunikele mitteallumine (kuni eemaldamiseni) VJ p 12.4. Võistlusalast väljumine (kuni eemaldamiseni)FIA 19.9. Raja vale läbimine (kuni eemaldamiseni)VJ p 9.5. Valestart (+10 s)VJ p 9.7. STOP märgi eiramine 1 korral (+10 s)VJ p 6.5. Võistlusnumbri puudumine (10 eurot) VJ p 12.3. Lubatust suurem kiirus hooldusalas 1 korral (20 eur)