MTÜ NIGULA AUTO- JA MOTOKLUBI
                                           LAHTISED
                                KÜLASPRINDI VÕISTLUSED
                                       SÕIDUAUTODELE
                              NIGULA ÕHTUPOOLIK II Etapp
1. Eesmärk ja ülesanded

1.1. Populariseerida autosporti
1.2. Selgitada välja selle võistluse parim sõitja

1.3. Et noored saaksid arendada oma oskusi rajal, mitte tavaliikluses

1.4. Arendada koostööd erinevate omavalitsustega ja arendada kohaliku külaelu

1.5. Arendada noorte huviringi ja pakkuda neile tegevust autospordiga tegeledes
2. Võistluste ajakava
2.1 Võistlused toimuvad kolmapäeval, 07.09.2011, Taebla vallas, Nigula külas, endiste kuivatite territooriumil.
2.2. 17:00 registreerimine, dokumentide- ja tehniline kontroll
2.3. 19:00  võistluste avamine
2.4. 19:10 võistlejate koosolek, esimene start-
2.5. Autasustamine orienteeruvalt 15 min. pärast protesti esitamise aja lõppu.
2.6. Võistluste täpne ajakava, stardijärjekord ja info võistluste teadetetahvlil.
3. Korraldaja
3.1. Võistlused peetakse avalikult klubi siseselt. Klubisse sisse astumine toimub mandaadis.
3.2. Võistlus on registreeritud Taebla Vallavalitsuses.
3.3. Info telefonil 56752508
3.4. Korraldajad
3.4.1. Võistluse korraldab MTÜ Nigula Auto- ja Motoklubi
3.4.2. Sekretär - Katre Kalamees, tel. 5256109
3.4.3. Peaajamõõtja - Maili Kõrgemägi, tel. 5072399
3.4.4. Meditsiinilise teeninduse ülem - Aivo Aas , tel. 55503003
3.4.5. Võistluse direktor – Tajo Truuver, tel. 56752508
3.4.6. Rajameister - Vaiko Truuver, tel. 58134363
3.4.7. Peakohtunik - Timo Õis, tel. 53052275
3.4.8. Tehnilise komisjoni esimees - Mardo Vare, tel. 56749521
3.4.9. Võistluse juht - Kermo Vare, tel. 56775296
4. Rada
4.1. Vanade ladude vaheline asfalti ja kruusa rada. Raja laius a´la 4 -6 m. Katse pikkus .... m.
5. Võistlusklassid
5.1. Lubatud osaleda kõikidel 2WD ja 4WD veoskeemiga kinnise kerega sõidu- ja maastiku autodel.
5.2. Üks võistleja võib osaleda mitmes klassis, tasudes iga klassi kohta eraldi osavõtumaksu.
5.3. Võistlused toimuvad järgmistes klassides:
5.3.1. Juuniorid,
5.3.2. Naised,
5.3.3. Esisild,
5.3.4. Tagasild,                                                                                                                          5.3.5. Nelivedu,                                                                                                                       5.3.6. Seeniorid ( alates 50 eluaastast)
5.4. Ühe autoga võib osaleda mitu võistlejat.
5.5. Üks võistleja võib osa võtta ühes klassis kahe või enam autoga juhul, kui tasub iga masina eest eraldi osavõtutasu.
5.6. Võistlusautod peavad vastama vähemalt järgmistele tingimustele: aku peab olema kindlalt kinnitatud, autos ei tohi olla lahtiseid esemeid, aknad peavad olema sõitude ajal suletud, karburaatoriga mootoritel nõutav õhupuhasti, kütusesüsteem peab olema tehasepoolne, kütusepaak originaal või kinnitatud metallist kanistris pagasnikus, kõik neli pidurit peavad töötama. Piik- ja kruusarehvid keelatud. Autol peavad olema töötavad turvarihmad ja korralikult kinnitatud tulekustuti (soovituslikult 2 tükki).
5.7. Autod ei pea olema arvel ARK-is, ülevaatus ei ole vajalik, autodel ei pea olema liikluskindlustus. Kui võisteldakse autoga, mis ei kuulu võistlejale, peab esitama mandaadis omaniku volituse. Autodel võib olla turvapuur.
5.8. Võistlusnumbrid väljastab võistlushommkul organisaator.
 6. Osavõtjad
6.1. Osavõtt kõigile alates 12. eluaastast.
6.2. Alla 18.a. vanused võistlejad peavad esitama lapsevanema või ametliku hooldaja kirjaliku võistlustest osavõtuloa.
6.3. EAL-i litsentsi omavatele võistlejatele on võistlus treeningsõiduks.
6.4. Juhilubade olemasolu ei ole vajalik.
6.5. Osavõtjatel kohustuslik kasutada kinnirihmatud auto- või motokiivrit, kohustuslik kasutada korralikult kinnitatud turvavöid.
6.5. Ühe klassi osavõtutasu 10 EUR.  Kui osaletakse mitmes klassis, siis tasutakse vastavate klasside osavõtutasu.
6.6. Osavõtutasude tasumine kohapeal mandaadis või eelnevalt tasudes Nigula Auto- ja Motoklubi arveldusarvele SEB pangas. Konto number 10220095922015. Pangaülekandega tasudes märkida selgituseks: rally osavõtutasu(d) ..... (nimi;-ed)
6.7. Võistleja ei pea omama EAL võistlejakaarti.
7. Võistluste käik
7.1. Rajaga tutvumine jalgsi.
7.2. Peetakse kaks võistlusvooru. Vastavalt võistlejate arvule ja rajaolukorrale võivad korraldajad korraldada ka kolmanda võistlusvooru. Ühes voorus kaks ringi.
7.3. Stardid toimuvad eraldistartidena vastavalt stardijärjekorrale.
7.4. Esimese vooru stardijärjekord vastavalt registreerimisjärjekorrale.
7.5. Arvesse läheb iga võistleja parema vooru tulemus. Kui peetakse kolm vooru, siis liidetakse kahe parima vooru tulemus.
7.6. Start lipuga. Valestart 10 sek. trahvi.
7.7. Ajavõtt 1 sekundilise täpsusega. Ajavõtt toimub stopperiga.
7.8. Korraldajatel on õigus võistluste käiku ja läbiviimisesse viia sisse jooksvalt muudatusi, tagades osalejate informeerituse.
8. Protestid
8.1. Protestid lahendab peakohtunik koos kohtunikekoguga. Vajadusel küsitletakse osapooli. Protest esitatakse kirjalikult, hiljemalt 15 minutit peale vastava sõidu lõppu.
9. Autasustamine
9.1. Iga masinaklassi kolme parimat autasustatakse medaliga.
9.2. Võistlus on avatud lisaauhindadele.
10. Osavõtjate majandamine
10.1. Võistlejad on isemajandamisel.
11. Vastutus
11.1. Võistluste korraldaja ega EAL ei vastuta võimalike õnnetuste ja nende tagajärgede eest.
11.2. Võistluste ajal vastutab võistleja enda ja oma kaaskondlaste käitumise eest võistluspaigas. Võistluste käigus üles kerkinud probleemide, küsimuste või ettepanekute puhul võib võistluse kohtunike poole pöörduda ainult võistleja. Võistlussõidu toimumise ajal kohtunike töö segamine või takistamine on keelatud. Ebasportliku käitumise või kohtunike töö takistamise eest võistleja või tema kaaskondlaste poolt, kaasneb võistleja diskvalifitseerimine ja otsus edasikaebamisele ei kuulu. Korraldaja ei vastuta võistluspargis juhtunud õnnetuste eest.

TOETAVAD: TRADILO OÜ, RÄÄLI EHITUS OÜ, TRADEX AS, FAVOR AS, SUNARI OÜ, RESTEH OÜ, CHEVROLET CLUB ESTONIA, DUUBEL D, LÄÄNE TEED OÜ, TRIFOLIUM OÜ, NIGULA PIIM OÜ, NIGULA KÜLASELTS, TAEBLA VALLAVALITSUS, PALIVERE AVATUD NOORTEKESKUS, URMAS NAUDRE FIE, AIVAR KALAMEES, LÄÄNE ELU, UMMACAR AUTO OÜ, MEHTRANS AS